Vanliga skäl att operera näsan

 
Det finns många olika anledningar till att man väljer att operera näsan. Nedan finner du de vanligaste orsakerna till att man väljer att operera näsan. 

  • Näsan är för stor/inte i harmoni med övriga ansiktsdrag
  • Tillplattad näsrygg
  • En knöl på näsryggen
  • Oproportionerligt lång/kort näsa
  • Hängande columella (brosket och huden mellan näsborrarna)
  • Krokig, sned näsa
  • Assymetrisk näsa
  • Bullig och odefinierad nästipp
  • Kluven nästipp
  • Tidigare näsplastik som inte gett resultatet patienten önskade, eller i värsta fall försämrat utseendet och näsans funktion


Ovanstående problem är vanligt förekommande hos patienter som önskar operera näsan, och ibland har man även en kombination av dessa. Alla ovan nämnda problem går i det flesta fall att åtgärda med en näsoperation. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vad är skönhet?

"Skönhet ligger i betraktarens ögon" sägs det ofta. Men finns det standariserade mallar för ...

6 januari, 2012
Blogg Misslyckad näsplastik? Vi hjälper dig! Före/efter-bilder Kontakta oss Besök oss på Instagram