Etisk policy

 
ArtNose skall efterfölja de föreskrifter och lagar som gäller angående omvårdnad, omhändertagande, patientinformation, sekretess, journalhantering, akuta åtgärder, operativa så väl som administrativa rutiner. Som patient hos ArtNose skall Du alltid känna dig trygg och väl omhändertagen. Vår personal har tystnadsplikt och sätter stor vikt vid patientens integritet.


För att genomgå en operation hos ArtNose måste patienten ha fyllt 18 år.

Vad är skönhet?

"Skönhet ligger i betraktarens ögon" sägs det ofta. Men finns det standariserade mallar för ...

6 januari, 2012
Blogg Misslyckad näsplastik? Vi hjälper dig! Före/efter-bilder Kontakta oss Besök oss på Instagram