Estetiska ideal vid näsplastik

 
ArtNose eftersträvar alltid ett så naturligt utseende som möjligt, i enlighet med patientens önskemål och individuella förutsättningar. Näsan skall inte se opererad ut, utan få en förbättrad estetisk form som passar patientens ansiktsdrag.


I exempelvis Iran, så är idealen lite annorlunda jämfört med Sverige, och många som opererat näsan där, upplever när de tar av bandaget att de fått en väldigt liten, så kallad ”skidbacksnäsa” där näsryggen slipats ner för mycket och nästippen roterats kraftigt uppåt. Denna typ av näsa är mycket populär i Iran, men kan dessvärre ofta se synligt opererad ut. Olika länder har olika estetiska ideal, och i Sverige kan ibland patienter uppleva att kirurgen varit för konservativ, och inte åstadkommit förändring i den grad patienten önskat.


En god idé när man som patient kommer på konsultation är alltid att ha med sig bilder på resultatet man önskar för att vi skall få en bra bild av vad du vill uppnå med näsoperationen. Även om man inte kan beställa någon annans näsa, så får vi ökad förståelse för patientens önskemål när vi har bilder att utgå ifrån. Vi vill dock poängtera att en näsa som kan vara perfekt i ett ansikte, kan se mindre tilltalande ut i ett annat, och därför tar kirurgen alltid hänsyn till dina övriga ansiktsdrag när din näsoperation planeras.

Vad är skönhet?

"Skönhet ligger i betraktarens ögon" sägs det ofta. Men finns det standariserade mallar för ...

6 januari, 2012
Blogg Misslyckad näsplastik? Vi hjälper dig! Före/efter-bilder Kontakta oss Besök oss på Instagram