Bokningsregler

 

Betalning


Betalning skall ske inom utsatt tid efter bokningen, oavsett när bokningen görs. Operationsbokning sker genom inbetalning av hela operationsbeloppet, alternativt en bokningsavgift på 25 % av beloppet. Resterande operationskostnad skall vara inbetald senast 30 dagar innan operationsdagen. Operationen anses bokad när fullständig betalning erhållits. Genom inbetalning av operationsfaktura godkänner patienten bokningsreglerna. 


Avbokning/ångerrätt


Om bokad operation eller konsultation avbokas senast 7 dagar innan operationsdagen erhålles full återbetalning exklusive 50% av beloppet. Om avbokning sker färre än 7 dagar innan operationsdagen eller konsultationstillfället ges ingen återbetalning. 


ArtNose kirurger innehar rätt att neka behandling om patienten inte är i kondition att genomgå behandling, har lämnat oriktiga uppgifter gällande hälsa och medicinering, ej närvarar på sjukhuset vid operationsdagen eller ej kan uppvisa giltig legitimation att patienten är över 18 år. ArtNose har då rätt att ej lämna någon ersättning. Om akut sjukdom infaller vid bokat operationsdatum kan kostnadsfri ombokning ske inom ett år från ursprungligt operationsdatum. 


Om bokad operation ej utförs inom ett år från ursprungligt bokat operationsdatum som flyttats till följd av akut sjukdom, ges ingen återbetalning och 100% av inbetalt belopp tillfaller ArtNose.

Vad är skönhet?

"Skönhet ligger i betraktarens ögon" sägs det ofta. Men finns det standariserade mallar för ...

6 januari, 2012
Blogg Misslyckad näsplastik? Vi hjälper dig! Före/efter-bilder Kontakta oss Besök oss på Instagram